email us                                          Acta Constitutiva

 La Fragata LIBERTAD en Boston, visitela del 9/28/07 to 10/3/07

La Fragata LIBERTAD en Boston, visitela del 7/08/09 al 7/12/09

9 de Julio a Bordo de la LIBERTAD

Asociacion Bostoniana de Amigos de la Fragata Libertad